1. Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết tại website: https://johyvn.com nhằm phục vụ cho các mục đích:

  • Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website của JOHY.
  • Tạo và duy trì tài khoản của khách hàng trên website và các chương trình dành cho khách hàng thân thiết.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên. Các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu trữ.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho JOHY về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động hỗ trợ, trao đổi thông tin giữa thành viên và website.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch của khách hàng với JOHY.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Cơ quan công an điều tra, viện kiểm sát, tòa án liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không có bất kỳ ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
  • Trong các trường hợp khác, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể đến Quý Khách hàng thành viên và thông tin chỉ được cung cấp cho bên thứ ba khi có sự đồng ý từ phía Quý Khách hàng thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp còn lại thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của JOHY.

4. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đơn vị thu thập: Ban quản lí website JOHY (hay Johyvn.com)

Quý khách hàng có thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, có thể liên hệ:

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân tại trang “Tài Khoản Của Bạn” hoặc yêu cầu JOHY hỗ trợ thực hiện theo yêu cầu của người dùng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân và thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng thành viên tại JOHY cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép từ khách hàng thành viên, ngoại trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, JOHY sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho bên liên quan và cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý JOHY yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email, số thẻ thanh toán, số tài khoản… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu sau khi xem xét tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.